FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 1. Foglalások és fizetések

1.1. Foglalásokat a következő címen lehet tenni Kri Kri ibex magáncég., a továbbiakban a "Társaság" az Ön foglalási ügynöke.

1.2. A vadászatokat csak akkor foglalják le és erősítik meg, ha a nemzetközi tur-ügynöknek a vadászat díját (trófea/vadászzsákmány) letétbe helyezték. Ez az előleg a foglalás megtételétől számított három (3) napon belül esedékes. A foglaló befizetéséig nem jön létre kötelező érvényű szerződés. A foglaló időben történő átutalásának elmulasztása a visszaigazolt hely/időpontok automatikus felszabadulását és a foglalás esetleges visszaállításának lehetetlenségét eredményezheti. Amikor a Társaság írásban visszaigazolja a foglaló átvételét, az a foglalás elfogadásának és megerősítésének minősül.

1.3. Az egyenleg esedékes 90 nappal az érkezés előtt a vadászat . A vadászat akkor kezdődik, ha az egyenleg a fentiek szerint kifizetésre került.

 1. Lemondások és visszatérítések

2.1. A foglalás lemondását írásban kell megtenni, és az csak akkor lép hatályba, ha a Társaság visszaigazolta annak kézhezvételét A lemondási díjak a következő esetekben kerülnek felszámításra:

(I) A vadászat kezdete előtt 181 nappal történő lemondás esetén a teljes foglaló visszatérítésre kerül, levonva a vadászvendégenkénti 2500 eurós kezelési költséget.

(II) Lemondás 180 és 91 nappal a szafari kezdete előtt, a teljes foglaló elveszik.

(III) 90 napos vagy annál rövidebb lemondás esetén a szafari teljes költsége elveszik.

(IV) A következő évre történő átvitel esetén a vadászat a Társaság választása szerint történne.

2.2. Ha Ön "nem jelenik meg", a Társaság jogosult az Ön foglalását a Társaság értesítése nélkül is töröltnek tekinteni, és a 2.1. bekezdés (iii) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. A következő évre történő átvitel is a Társaság döntése szerint történik.

2.3. A foglalás módosítására irányuló bármilyen kérelmet írásban kell benyújtani, és a Társaság saját belátása szerint jár el. Ha a Társaság beleegyezik a foglalás kérésének megfelelő módosításába, fenntartja a jogot, hogy adminisztrációs díjat számítson fel, amelyet írásban kell benyújtani Önnek, és amely legkésőbb 7 napon belül fizetendő, ha az ilyen értesítés megváltozik.

 • Nem jár visszatérítés (1) az elvesztegetett utazási idő vagy a létesítmények, területek, vadászok, táborok és időpontok cseréje esetén, (2) az indulás után módosított útvonalak esetén, (3) a Társaság ellenőrzésén kívül eső, a biztonság és/vagy a további részvétel és a szafari élvezete érdekében alternatív intézkedéseket igénylő körülmények esetén. (4) Ha Ön nem jelenik meg bármely szálláson, szolgáltatáson, városnézésen vagy útszakaszon anélkül, hogy erről a Társaságot értesítené, vagy (5) ha a szafari megkezdése után elhagyja azt, elmulasztja a tervezett városnézést, tevékenységet vagy szállást.
 • A foglalás megerősítéséhez előleg és aláírt szerződés szükséges. Az egyenleg a vadászat kezdete előtt 90 nappal a számlán fizetendő. A vadászat kezdete után nincs visszatérítés. A vadászat a trófea elejtéséig vagy sebesüléséig, illetve két ésszerű esély elszalasztásáig vagy kihagyásáig tart.
 1. Kockázatok

3.1. A Társaság felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Társaság által értékesített utazási típusban való részvétel bizonyos kockázatokkal jár, és hogy Ön saját felelősségére vállalja azokat.

3.2. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy az indulás előtt minden megfelelő orvosi tanácsot megkapjon arra vonatkozóan, hogy eléggé alkalmas-e a lefoglalt utazás teljesítésére. A Társaság nem vállal felelősséget a Társaság által értékesített programon elszenvedett olyan betegségért, sérülésért vagy halálesetért, amely nem a Társaság, annak tisztviselői, alkalmazottai, meghatalmazott képviselői vagy ügynökei súlyos gondatlanságának következménye.

 1. Vis maior

4.1. "Vis maior": a Társasággal kapcsolatban a Társaság ésszerű ellenőrzésén kívül eső bármely körülmény (beleértve, de nem kizárólagosan, robbanást, árvizet, vihart, tüzet vagy balesetet, háborút vagy annak veszélyét, szabotázst, felkelést, polgári zavargást vagy rekvirálást, betegséget, karantént, kormányzati beavatkozást, időjárási körülményeket vagy egyéb kedvezőtlen eseményeket).

4.2. Ha a Társaságot "vis maior" érinti, haladéktalanul értesíti Önt annak jellegéről és mértékéről.

4.3. A Vállalat nem tekintendő a jelen feltételek megszegésének, illetve egyébként nem vonható felelősségre Önnel szemben a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése miatt, amennyiben az ilyen késedelem vagy nem teljesítés "vis maior" miatt következik be.

 1. Biztosítás

A Társaság nyomatékosan ajánlja, hogy kösse meg a következő típusú biztosításokat, amelyek kereskedelmi forgalomban kaphatók, és amelyeket mi nem kínálunk. Baleseti halál és rokkantság, súlyos orvosi ellátás, sürgősségi orvosi evakuálás, személyes tárgyak elvesztése, az utazás lemondása.

 1. Behozatali engedélyek és trófeaszállítás

A trófeaszállítás egyes országokból a helyi előírások miatt 3-15 hónapig is eltarthat. Az ügyfél teljes mértékben felelős az országában szükséges behozatali engedély beszerzéséért, valamint a trófeák szállításával kapcsolatos szállítási költségek és adók megfizetéséért.

 1. Feltételek és feltételek

Ezek a feltételek szabályozzák a Társaság és Ön közötti kapcsolatot, minden más feltétel teljes kizárásával. A Vállalat bármely alkalmazottja, meghatalmazott képviselője vagy ügynöke nem módosíthatja a feltételeket, kivéve, ha a Vállalat egy meghatalmazott tisztviselője írásba foglalja. Minden, a Társaság mérlegelési jogkörébe tartozó döntést és ügyet a Társaság felhatalmazott tisztviselője hoz meg.

 1. Poggyász

A poggyász ideiglenes vagy végleges elvesztése az Ön vagy a fuvarozó felelőssége.

 1. Úti okmányok és oltások

Az Ön felelőssége, hogy az útlevelek, vízumok, utazási engedélyek, egészségügyi bizonyítványok, oltások, nemzetközi jogosítványok és egyéb, az utazáshoz szükséges dokumentumok beszerzése rendben legyenek. Az Ön felelőssége az Ön (vagy az Ön nevében a Társaság által az ilyen követelmények teljesítésének elmulasztása miatt felmerült) többletköltségek viselése.

 1. Különleges kérések

A foglalás benyújtásakor írásban kell tájékoztatnia a Társaságot minden különleges kéréséről, például diétáról vagy felszereltségről. A Társaság lehetőség szerint teljesíti az ilyen kéréseket.

 1. Bizalmasság

A jelen szerződés aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy vállalja, hogy a Kri Kri ibex magáncég és partnerei üzleti titkait, amelyek a társasággal kötött jelen szerződésből eredő vadászattal összefüggésben jutottak a tudomására, a szerződés hatályának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő 5 évig megvédi és nem terjeszti. Üzleti titok e pont értelmében minden olyan információ, tény vagy körülmény, amely a következőkre vonatkozik: vadászterületek, szállodák, vadászházak és vadászvezetők, árak és a vadászattal kapcsolatos vadászatszervezés; a vadászat megvalósítása annak minden fázisában és szakaszában; más ügyfelek és vadászterületek, azok alkalmazottai, valamint a Kri Kri ibex magánvállalkozás alkalmazottai, alvállalkozói, árak és a jelen szerződés egyéb feltételei, valamint a szafari/vadászatban részt vevő társaságok partnerei vagy alvállalkozói közül bárkinek a reklámozása és/vagy hirdetése harmadik személyek felé.

 1. A brosúrában és a weboldalon található információk

A társaság brosúrájában és weboldalán szereplő valamennyi információ a Társaság legjobb tudomása szerint a sajtó alá rendezés időpontjában helyes, de a Társaság fenntartja a jogot, hogy azokat megváltoztassa. A brosúrában szereplő fényképek és információk az egyes úti célokon tapasztalt tipikus jeleneteket és részleteket ábrázolnak; de a tárgyalt témák nem feltétlenül láthatók vagy tapasztalhatók meg az adott úti cél meglátogatása során.

 1. Fényképezés

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül, fizetés vagy engedély nélkül felhasználja a személyzetünk által az utazás során készített fényképeket vagy filmeket általános célokra. Amennyiben az ügyfél saját fényképeit bocsátja a Társaság rendelkezésére, a Társaság fenntartja a jogot, hogy ezeket a fényképeket felhasználja. A Társaság a vadászat során készült filmeket és fényképeket ingyenesen átadja az ügyfélnek.

 1. Viták

Ha az utazás során bármilyen panaszra van oka, azt haladéktalanul a Társaság helyi képviselőjének vagy ügynökének kell jeleznie, aki megpróbálja megoldani a helyzetet.

 1. Hozzájárulás

A foglaló vagy bármely más részfizetés megfizetése a szafari foglalásra a társaság weboldalán, brosúrájában vagy árlistájában szereplő feltételek és általános információk valamennyi rendelkezésének elfogadását jelenti. Azok a feltételek, amelyek alapján Ön beleegyezik a szafarikba, nem módosíthatók vagy kiegészíthetők, kivéve a Társaság meghatalmazott tisztviselője által aláírt írásos formában.

 1. A foglalás feltételei

Ön mindig köteles betartani a Társaság képviselőinek utasításait. Egyetlen ügyfél sem fogadható el, illetve nem folytathatja a szafarit, ha szellemi vagy fizikai állapota a Társaság bármely képviselőjének véleménye szerint olyan, hogy képtelenné teszi arra, hogy gondoskodjon magáról, vagy más ügyfelek számára kifogásolhatóvá válik, vagy veszélyt jelent saját magára vagy más ügyfelekre, és a Társaság nem vállal felelősséget az olyan személyek költségeiért, akik emiatt nem tudják befejezni a szafarit.

 1. Végrehajthatóságról szóló értesítés

Kérjük, ne feledje: Amikor Ön utazási és vadászattal kapcsolatos szolgáltatásokat foglal a Társaságnál, kötelező érvényű megállapodást köt, amely feltételezi, hogy a Társaság brosúrájában, weboldalán és árlistájában szereplő összes feltételt teljes mértékben megértette.

MEGJEGYZÉS: Minden trófea és napi díjak, vadászat, feltételek és feltételek előzetes értesítés nélkül változhatnak, a Wildlife Department az országok által lefoglalt és a Társaság nem felelős az ilyen jellegű változások és az ügyfél elfogadja, hogy fizetni az esetleges extra díjat vagy kormányzati adó növeli több mint 5% képest az előző vadászati szezonban, amikor a szerződés megkötésekor .

Vadászati szabályok

Sapientza sziget 2021-2022

Heraklion, 2021. szeptember 23.
A koordinátor megbízásából
Decentralizált közigazgatás
A vezérigazgató-helyettes
Terület- és környezetvédelmi politika
CHARIKLIA KARGIOLAKI
Ι
Szám: 166635
(2)
A vadászati program jóváhagyása a
a szigeti vadászterület (EKP)
pintzas Methoni, a vadászati szezonra
2021- 2022.
A KOORDINÁTOR
DECENTRALIZÁLT ADMINISZTRÁCIÓ
PELOPONNÉSZOSZ, NYUGAT-GÖRÖGORSZÁG
ÉS IÓNIAI
Figyelembe véve:
1. A 2647/1998. sz. törvény 1. cikke "Az átruházás
a régiókban és a helyi önkormányzatokban és mások
rendelkezések "(AD237).
2. A 3852/2010. sz. törvény "A helyi önkormányzatok új struktúrája".
és decentralizált igazgatási-program
Kallikratész "(AD87).
3. A p.d. 139/2010 "Szervezet decentralizált
Adminisztráció, Peloponnészosz, Nyugat-Görögország és a Jón-tenger "
(KR. U. 232).
4. A 4325/2015. sz. törvény 28. és 28A. cikke "Demokrácia-
Menedzsment - Küzdelem a bürokrácia ellen
és az e-kormányzat. Az igazságtalanságok orvoslása
és egyéb rendelkezések" (AD 47).
5. A no. 15870 / 15-5-2017 számú miniszteri határozat.
"Nikolaos Papatheodos kinevezése -
Angelakis mint a decentralizált
A Peloponnészosz, Nyugat-Görögország és a Jón-tenger közigazgatása "
(ΥΟΔΔ 250).
6. A no. 141194 / 23-6-2017 határozata a
a peloponnészoszi decentralizált közigazgatás,
Nyugat-Görögország és a Jón-tenger "Jogátruházás
"A koordinátor megbízásából" aláírás a felettesnek
az Erdészeti és Vidékügyi Főigazgatóság
valamint a szolgálatok vezetői számára
Erdészeti és Mezőgazdasági Főigazgatóság
a Peloponnészosz, Nyugat-Peloponnészosz decentralizált közigazgatása
Görögországról és a Jón-tengerről" (ΒΔ 2262).
7. A 86/1969 sz. n.d. 253. és 254. cikkei "Peri Dasi-
A "Cikkelyek által módosított kódex
A 177/1975 (AD 205) törvény 3. és 4. cikke, mint a 3. cikke a
helyébe a 2040/1992 törvény 29. cikke lépett.
8. A par. A 453/1977. sz. p.d. 3. cikkének 3. bekezdése "A
az ellenőrzött vadászterületek és
a bennük való vadászat feltételei "
(KR. U. 141).
9. A 235228/5821/1977. számú miniszteri határozat.
Grúzia "Az alábbiak jellemzéséről és létrehozásáról
Vadászterületek az Atalanta-szigeteken
si, Elafonisos, Antipaxos, Sapienza és Schiza "(Β΄ 1041).
10. A no. 154568/2102 / 10-8-2017 körlevél
a Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium rendelete
"A különleges engedély kiadásáért fizetendő minimális díjak megállapítása
és a minimális zsákmányértékek
Az alábbiak által kezelt vadászterületek
az erdészeti szolgálatok "(ΑΔΑ: 7ΓΟΨ4653Π8-63Λ).
11. A no. 165182 / 16-9-2021 dokumentum a Dasar-
Kalamata Egyetem, amely benyújtotta a programot
a 2021-2022-es vadászati időszak, az E.K.P. sziget
Sapienzas, összeállította az E.K.P. felügyelője.
Kyriako Pikoula.
12. Az a tény, hogy ez a határozat nem
a kiadások az állami költségvetés terhére merülnek fel,
mi döntünk:
Jóváhagyjuk az Ellenőrzött vadászati programot.
A Sapienza-sziget vadászterülete (EKP) a következők esetében
2021-2022-es vadászati szezon, a következők szerint:
1. cikk
VADÁSZATI JOG MEGSZERZÉSE
Valaki vadászni az ellenőrzött vadászatban
Sapienza-szigeti terület szükséges:
1. A közös vadászati engedély birtoklása, azaz: Általános, Pe-
regionális, Helyi, amely a prefektúrára is vonatkozik.
Messiniából.
2. A különleges vadászati engedély megszerzése
Ellenőrzött vadászterület.
2. cikk
A KÜLÖNLEGES ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A különleges vadászati engedély megszerzéséhez
Ε.Κ.Π. az érintett vadásznak a következőkre kell törekednie
hogyan vagy törvényes képviselője, hogy aláveti magát
Kalamata Erdészeti Szolgálat:
1. A kérelem és annak adatai (vezetéknév, keresztnév, utónév, keresztnév).
apa, foglalkozás, lakcím, bizonyítvány száma
Rendőrségi személyi igazolvány, Adó Nem-
troy, Vadászati engedély száma és típusa) és
dátum ő akarja üldözni a többit
csapattagok.
2. A Terai licenc fénymásolata (második, harmadik, harmadik
és a jelenlegi vízum). A külföldi vadászok
vadászati engedélyt ad és lefordít
az országuknak.
3. A szükséges pénzösszeg.
4. Bizonyíték - A lízingdíj kifizetésének átvétele-
a szigetre és a szigetről történő szállításra
Sapienza a szerződött hajóval.
3. cikk
VADÁSZI IDŐ
A vadászat 2021. november 1-jén, hétfőn kezdődik.
2021. december 7-én, kedden ér véget.
Vadászati napok a következő időszakban
1-11-2021 és 3- 12-2021 között minden: Hétfő, kedd
szerdán és csütörtökön.
A vadászati napok a 6-12-éig terjedő időszakban.
2021-7-12-2021 hétfőre és keddre van kitűzve.
A vadászat egy (1) órával azután kezdődhet, hogy
napfelkeltétől 14:00 óráig tart.
4. cikk
SPECIÁLIS LICENCÁRAK
1. A Különleges licenc ára a következőképpen kerül meghatározásra:
a) A messinai vadászok számára 35,00 €.
b) A többi görög vadász, a polgárok számára
Az Európai Unió tagállamai és azok
külföldi (EU-n kívüli) állampolgárok, akik a következő országokban rendelkeznek lakóhellyel
Görögország 15 év felett, 50,00 €.
c) EU-n kívüli külföldi állampolgárok esetében 100,00 €.
2. A különleges engedélyek árai az ÁFA-t tartalmazzák.
24%.
3. A különleges engedély csak egy vadászati napra érvényes.
4. Külföldi állampolgárok (EU-n kívüli) vadászai a következő területeken kívül
a különleges engedélyből származó általános
az erdészeti szolgálat által kiadott vadászjegy
a megfelelő díjakat fizető lamata
az éves határozatban meghatározott
A Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium Terája,
amelyek a következők:
a) 15 napig: 60,00 € és b) két (2) hónapig:
€ 120.00. Ezen kívül a biztosított bemutatása
a vadászra vonatkozó szerződés
egy vidéki vadászbaleset következtében esett el.
5. cikk
VADÁSZATI SZERVEZET
1. A vadászat lebonyolítása a
de 1-11-2021-től 3-12-2021-ig csak a következő ellenében történik majd
csoportok egy megbízott testület jelenlétében.
2. A fenti időszakban minden egyes vadászati napon
a rendszer akár tizenkét (12)
a vadászok három (3) csoportra (2-4 vadász) oszlanak.
csoportonként).
3. Hétfőn, december 6-án és kedden, december 7-én
legfeljebb nyolc (8) egyéni vadászra vadászhatnak egyenként
az a nap, amelynek a nevében a különkiadást nem bocsátották ki újból
Engedély az aktuális vadászati szezonban.
4. A vadászok áthelyezése Methoni-ból N.
Sapienza csak a szerződött Da-
öbölhajó. A minimális bérleti díj összege
négyszázkilencvenhat (496,00 EUR) euró
HÉA-val együtt (24%), amely megosztásra kerül.
lehetőleg minden vadásznak egyenlő
nyolcnál (8) vadásznál kevesebb vadász részvételével. Pe-
nyolc (8) vadászra a bérleti díjat a következő összegben állapítják meg
hatvankettő (62,00 €), beleértve a következőket
ÁFA (24%) vadászonként.
6. cikk
A KÜLÖNLEGES ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS
1. A különleges vadászati engedélyeket a következő szervek állítják ki
Kalamata archívuma
(Az EKP-ben nem adnak ki különleges vadászati engedélyeket).
2. A vadászat iránt érdeklődőknek be kell nyújtaniuk
tegye a Kalamata Forest Service, amit biztosított
a különleges engedély kiadására vonatkozó igazoló dokumentumok
a 2. cikk (1) és (2) bekezdésében említettek szerint
Théra program. A jelentkezéseket a
e program közzététele a folyóiratban
Kormány november 30-ig, keddig
08:00-tól 13:00-ig.
Minden egyes alkalmazás naplózásra kerül. A protokoll száma
határozza meg a prioritási sorrendet. A kérelmek
a beérkezett pályázatok a vadászat napja szerint vannak rendezve
és a vadászokat vagy törvényes képviselőiket értesítik
személyük e-mailben (e-mail), mint például
az előírt határidőn belül megfizeti az előírt
a különleges engedély kiadásához szükséges pénzösszeg
és adja meg a nyugta fénymásolatát -
A bérleti díj igazolása a
a Sapienza-szigetre és a Sapienza-szigetről történő szállításuk a következőkkel
szerződéses hajó minden vadászatra.
A kibocsátás összegének meg nem fizetése
a különleges engedély és a nem bemutatása a
- A bérleti díj megfizetését igazoló dokumentum
a Sapienza-szigetre és a Sapienza-szigetről történő szállításuk,
még egy csoportos vadász által is, kizárja őt
belépő az E.K.P.-be az egész csapat. Fizetése
a különleges engedély kiadásához szükséges pénzösszeg
kizárólag betétként / átutalással történik
személyes beszámoló a szolgáltatásról
A vadász bankszámlája vagy a törvényes vadász bankszámlája.
képviselőjének.
Abban az esetben, ha ugyanazon a napon javasolják, hogy
üldözni két csoportot üldözési, hogy alkotják
két vadász a csapat, lehetőséget kap arra, hogy
a csapatok egyesítése a
egyet, hogy egy másik csapatot üldözzön.
A vadászok nem változtatnak azon a vadászokon, amelyek
alkotják a csapatokat.
3. Pályázó vadászok személyesen vagy törvényesen
képviselőik által képviseltek, a következőknek kell lenniük
a különleges vadászati engedélyt kellő időben beszerezni.
4. Abban az esetben, ha a vadász nem jelenik meg a
a vadászat az arra kijelölt napon nem lehet
hogy az aznapi szabadságát felhasználja
egy újabb nap vadászat, és a fizetett díjat
nem visszaváltható.
5. A vadászat elmaradása esetén a vadászat miatt
rossz időjárás vagy más ok miatt a vadászat elvégezhető.
azok által, akik vadászni akarnak és bemutatkoztak
a számukra kijelölt napon, pénteken
az aktuális héten.
Azoknak a vadászoknak, akik nem akarnak vadászni...
és aznap mutatták be vadászatra, amikor
a pénzösszegeket visszaadják.
a különleges engedély kiadásáért a következő összegekkel fizetett
ezek banki letétbe helyezése/átutalása
az általuk végzett szolgáltatásról szóló elszámolás a számlákon
amelyeket letétbe helyeztek/átutaltak, és amelyeket
a banki tranzakciók költségei. Ezek a vadászok
vagy törvényes képviselőiknek be kell nyújtaniuk
a Kalamata Erdészeti Szolgálatnál december 9-ig, csütörtökig
november, a szállítólevél - kiállított számla
erre a különleges vadászati engedélyre. Minden különleges engedélyhez
Thera nem nyújtották be a megfelelő
Számlák - A pénzösszegeket az alábbiak szerint helyezik letétbe
a Kalamatai Erdészeti Hivatal a Zöld Alapnál. A szolgáltatás
nem visel semmilyen felelősséget a visszatéréséért
az átruházásért fizetett bérleti díj
és a Sapienza-szigetről a szerződött sca-
φος
7. cikk
VADÁSZATI ESZKÖZÖK - KUTYÁK
1. A vadászatot csak vadászvassal lehet gyakorolni.
egycsövű vagy duplacsövű, sima csövű fegyver
nem vagy ismétlőpuskával, amely legfeljebb három
összesen (3) töltény, ebből egy (1) a tárban
mindkettő (2) a raktárban.
2. Vadászatra kizárólag és kizárólag
csak egycsövű patronok.
3. A vadászaton tilos kutyát tartani. Ez is megköveteli
rádió, távcső használata,
stb. vadászati segédeszközként. Mobiltelefonok
tilos segédeszközként használni
vadászat.
8. cikk
VADÁSZATI MAGATARTÁS
1. A vadászatot teljes mértékben saját belátása szerint végzi.
az E.K.P. felhatalmazott szerve, ha van egy
mentális időjárási körülmények és jó látási viszonyok.
2. A vadászati engedélyt és a különleges engedélyt a következő címre kell eljuttatni
az E.K.P. felhatalmazott szervei az E.K.P. megkezdése előtt.
és a végén visszatért.
3. A vadászcsapatok által üldözendő pozíciók
a vadászat kezdete előtt határozzák meg, és mielőtt a
a hajóra való felszállás. Abban az esetben, ha több
ugyanazon a helyen vadászni kívánó csoportok
sorsolásra kerül sor.
4. A vadászcsapatokat mindig kísérik
az ellenőrzött vadászterület engedélyezett szervei
terület, amelynek jelzéseit
κούουν. A vadászoknak minden szükséges
sürgős intézkedések a balesetek minden formájának megelőzésére és
a vadászatuk biztonságos használata és szállítása
fegyverek. A Szolgálat nem vállal felelősséget semmilyen
sérülés vagy baleset vadászat közben.
A vadászat során a vadászok kötelesek
a felsőtestükön ruhadarabot viselni
foszforeszkáló narancssárga (kivéve
egysávos), bármely nézőpontból látható, hogy
balesetmegelőzés.
5. Tilos a vadászokat eltávolítani a
a csapatuk. Az eltávolítás szintén tilos
a vadászatra kijelölt területről
az ellenőrzött kormányzat felhatalmazott szervei által
terület. Figyelmetlen vadászok, veszélyes
a kollégák vagy alkalmazottak biztonsága érdekében
az E.K.P. és általában a vadászok, akik nem engedelmeskednek
az E.K.P. testületeinek javaslatai, eltávolíthatók
az E.K.P. elrejti, és megfosztja őket a vadászattól.
minden egyéb megfogalmazás vagy kompenzáció nélkül a jelenlegi
vadászati szezon.
6. A testek E.K.P. összeomolhatnak csoportok
vadászok vagy egyéni vadászok csoportokban.
7. Nem szabad belépni az E.K.P., hogy egy vadász
aki nem visel fegyvert, még akkor sem, ha különleges engedéllyel rendelkezik.
8. Vadászat a hajó mellett és a
tálcák.
9. A vadász, aki megsebesíti, az abszolút ítélet-
a felhatalmazott szerv, amely ellenőrzi a
vadászat, zsákmány, és nem gyűjti össze azt fizetni a
feltéve, hogy a zsákmány értéke és hiányzik, és
az aktuális ciklusra vonatkozó EKP-hez való csatlakozás joga
vezető időszak.
10. A fejletlen szőrszálak vadászata tilos.
ragadozó és nőstény zerge. Ahogyan fejlődött
szőrös vad azt jelenti: a vadjuhok a
(3) éves és a két (2) éves zerge. Abban az esetben...
fejletlen fejbőr sérülése vagy halála
zsákmány vagy nőstény zerge a bűnös terheli
400,00 EUR pénzbírsággal, valamint a zsákmány értékével növelt összeggel, mivel
ezt az alábbi táblázat (6) oszlopa tartalmazza.
A női zerge értéke 500,00 EUR a következő esetekben
minden vadász.
11. Abban az esetben, ha a zsákmány, amelynek a
a vadászat tilos e program keretében
vagy szándékosan megölték a fejletlen szőrös zsákmányt.
vagy nőstény zerge, ez a cselekmény illegálisnak minősül.
vadászat. Ebben az esetben az elkövetőket büntetőeljárás alá vonják.
a vadászatra és a jogsértésre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos bűncselekmények
vadászati szabályozási rendelkezés (18. cikk (18) bekezdése
287 n.d. 86/1969), és megfosztják őket a vadászattól.
minden egyéb megfogalmazás vagy kompenzáció nélkül a jelenlegi
vadászati szezon. A zsákmány és a vadászat eszközei
elkobozták. Az elkobzott vadat eladják.
Az elkobzott hím zsákmányból származó trófeák
továbbra is az E.K.P. és a szolgálat rendelkezésére áll.
12. A vadászat minden esetben leáll
úgy ítéli meg, hogy ez a megbízás szükséges a következők lebonyolításához
a vadászati eszköz.
9. cikk
MÓDOSÍTÁS - A VADÁSZAT MEGSZÜNTETÉSE
A messiniai erdészeti igazgató határozatával,
a Kalamata Erdészeti Szolgálat javaslata alapján lehetséges, hogy
a Program módosítása vagy megszüntetése
Θήρας.
10. cikk
VADÁSZATI PRÉMIUM ENGEDÉLYEK -
ÁR BETAKARÍTOTT TRÓFEA
A zsákmány megengedett száma és az árak
az alábbi táblázatban látható:
Vadjuhok (Ovis aries musimon) Nőstények: 10
1 vadászati szezononként 140.00 € 180.00 € 350.00 €
Vadjuhok (Ovis aries musimon) Hímek: 20 1 vadászati idényenként 170,00 € 210,00 € 370,00 € 170,00
Bak (Capra aegagrus cretica) Hímek: 25
1 db vadászati szezononként 250,00 € 320,00 € 500,00 € 320,00 € 500,00

A fenti árakhoz az ÁFA-t hozzáadjuk. 24%.
A teljes teljesítés esetén a teljes
a vadászati idényből fennmaradó zsákmányok száma
az ilyen típusú zsákmány vadászata megszűnik.
Ha a vadászat során az o
a szám indokolt, hogy időben túllépje azt
a vadászok tájékoztatásához szükséges idő
az E.K.P. testéből.
11. cikk
A ZSÁKMÁNY ÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSE
1. A vadászat befejezése után az engedélyezett műszer
az E.K.P. kiállítja a vadásznak az értékesítési számlát.
a szolgáltatás és a zsákmány értékét összegyűjtik
a bankszámlájára történő befizetéssel/átutalással
szolgáltatás. A kivágás, amit a vadásznak adnak...
a zsákmány birtoklásának jogcíme, amely
szerepel rajta, a szállítás stb. tekintetében.
2. A vadászat során elejtett zsákmány ára.
egy messinaiakból és másokból álló csoport által
Görög vadászok, vagy honfitársak vadászai -
Az Európai Unió tagállamai az árak alapján határozzák meg.
a fenti táblázat 5. oszlopában felsoroltak szerint.
Ha a csoportban más külföldiek külföldi vadászai vannak
a nem uniós országok esetében az árat az oszlop határozza meg.
(6) bekezdésében.
12. cikk
INDULÁS - VISSZATÉRÉS
A vadászok és a biztosok távozása
E.K.P. N. Sapienza szervei a Me- kikötőből.
ez a rendezvény 07:45 - 08:00 között kerül megrendezésre, és a visszatérés a
Sapienza 14:30-15:00.
Ha az indulás bármilyen okból vagy okból nem történik meg
08:30-ig tartanak, a vadászatot elhalasztják.
13. cikk
LÁTOGATÓK AZ E.K.P.
1. Tilos belépni és tartózkodni az E.K.P.-ben.
az erdészeti hatóság engedélye nélkül
2. Az E.K.P. Sapienza-sziget látogatható
tudományos, tanulási és oktatási célokra
a növény- és állatvilágáról, valamint a
rendszer, azok, akik szeretnék (Egyesületek, Szövetségek,
stb.) a Kalamata Erdészeti Szolgálat engedélye után
kivéve a vadászati napokat. Az út, az idő, a
magatartás és egyéb kötelezettségek az E.K.P.-en belül.
a vonatkozó engedély határozza meg.
3. Az E.K.P. látogatóinak figyelniük kell az alábbiakra
biztonságuk és balesetmegelőzésük,
hanem az ő gondozásuk és felelősségük. A szolgáltatás
nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, amely bekövetkezik.
az E.K.P.-ben való tartózkodásuk alatt.
Még mindig meg kell védeniük a zsákmányukat és
ne zavarják a nyugalmukat.
14. cikk
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Fényképezés, filmezés nem megengedett
zsákmányállatok és vadászati tevékenységek
a vadászat során a következők szerint
ez a program.
A zsákmány fényképezése és filmezése...
a fenti időszakon kívül csak a következő esetekben engedélyezett
az illetékes minisztérium engedélyével.
Fényképezés vagy filmezés esetén
a zsákmányállatok és a vadászati tevékenységek vagy
audiovizuális anyagok meglétének megállapítása
előfotózás és operatőri munka
és vadászati tevékenységek a vétkes ellen büntetőeljárást indítanak.
az e rendelet megsértése esetén elkövetett bűncselekmények -
tiltó rendelkezés, és megfosztották a jogtól
vadászat.
2. A vadászok kötelesek összegyűjteni és ártalmatlanítani
elrejteni az E.K.P. elől a használt patronokat.
θηκαν.
3. A jelen szerződés érvényességi ideje alatt
az akkor hatályos védelmi intézkedések
Covid-19.
4. Az e rendelet által nem szabályozott ügyekben
levél, amely a vadászati szabályozó pozícióját tölti be,
a vadászatra vonatkozó általános rendelkezések alkalmazandók.
5. Bármilyen egyéb részlet a működésével kapcsolatban
E.K.P., amely nem szerepel ebben a programban,
az EKB felügyelője határozza meg, a következő keretek között
a 453/1977. sz. rendelet.
6. A vadászatra és a vadászatra vonatkozó rendelkezések megsértői
e szabályozási - tiltó rendelkezés
bűnözők.
7. Különleges vadászati engedély birtoklása és belépése
az EKP látogatója a fenntartás nélküli
az említettek elfogadása és alkalmazása
fent.
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni
Kormány.
Kalamata, 2021. szeptember 28.
A decentralizált közigazgatási koordinátor rendelése
A messiniai erdők igazgatója
GEORGE SOTIROPOULOS

Kri Kri ibex ruházatok

Szerzői jog © 2022 Kri Kri ibex Ltd. Minden jog fenntartva.

hu_HUHU