Topp 3 på SCI - Kri Kri ibex

SCI Record book PENDING

Det är den fjärde utmanaren om platsen i topp 3 av den rekordbok. Under den senaste veckan har vi presenterat var och en av de fantastiska troféer. Och på årets sista dag vill vi tacka alla våra vänner. Som inte var rädda för att kliva upp på ön med oss trots reseförbud, regeringens svårigheter och framför allt de tuffa naturförhållandena. Tack för att ni bidrog till bevarandearbetet för att skapa värde för vilda djur på Sapienza för hållbar användning. Ingen kan bättre än jägarna förstå hur troféjakt är möjlig för att bevara djurlivet, men det är ett faktum! Gott nytt år, var försiktig och sluta inte att jaga!!!!

Olaglig

Vad är olaglig jakt på Kri-Kri Ibex?

Olaglig jakt är jakt utan viltförvaltningsmyndighetens och regeringens tillstånd. Det är när en person jagar utan tillstånd, nödvändiga och tillräckliga dokument, utan att ha...

Läs mer
Kri Kri ibex

Vad är Kri-Kri Ibex?

Vad är INTE Kri-Kri Ibex? Kri-kri-bocken är INTE en underart av bezoarbocken. Nya vetenskapliga genetiska studier har motbevisat att Kri-kri-buken inte är en...

Läs mer

Copyright © 2022 Kri Kri ibex Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

sv_SESV